• OFFICIAL WEBSITE OF USA BASEBALL
August 30, 2011

2011 Labor Day Cup schedule

The event will feature 34 games over three days, Sept. 3-5

Pools

Pool A (18U) Pool B (18U) Pool C (16U) Pool D (16U)
1 Top Tier 18U 1 Knight's Baseball 18U 1 Team Tampa 16U 1 Music City Outlaws 16U
2 Team Carolina 18U 2 SoCal NTT 18U 2 Carolina Reds 16U 2 SoCal NTT 16U
3 CBC O's Navy 18U 3 SSK America 18U 3 NC Fungo 16U 3 SSK 16U
4 Carolina Stars 18U 4 NCBA Golden Spikes 18U 4 Maryland Monarchs 4 North Allegheny Tigers 16U

Schedule

Game   Date   Visitors   Home   Time   Field   Round
1   9/3/11   NC Fungo 16U (4)   Team Tampa 16U (12)   8 a.m.   NTC Stadium   Pool
2   9/3/11   Top Tier 18U (6)   Carolina Stars 18U (2)   8 a.m.   NTC 2   Pool
3   9/3/11   Knight's Baseball 18U (3)   NCBA Golden Spikes 18U (4)   8 a.m.   NTC 3   Pool
4   9/3/11   SSK 16U (4)   Music City Outlaws 16U (2)   8 a.m.   NTC 4   Pool
5   9/3/11   Carolina Reds 16U (3)   NC Fungo 16U (0)   11 a.m.   NTC Stadium   Pool
6   9/3/11   North Allegheny Tigers 16U (4)   SoCal NTT 16U (3)   11 a.m.   NTC 2   Pool
7   9/3/11   SoCal NTT 18U (8)   SSK America 18U (1)   11 a.m.   NTC 3   Pool
8   9/3/11   Team Tampa 16U (12)   Maryland Monarchs 16U (1)   11 a.m.   NTC 4   Pool
9   9/3/11   Carolina Stars 18U (5)   Team Carolina 18U (9)   2 p.m.   NTC Stadium   Pool
10   9/3/11   NCBA Golden Spikes 18U (2)   SoCal NTT 18U (1)   2 p.m.   NTC 2   Pool
11   9/3/11   SoCal NTT 16U (6)   SSK 16U (1)   2 p.m.   NTC 3   Pool
12   9/3/11   CBC O's Navy 18U (3)   Top Tier 18U (1)   2 p.m.   NTC 4   Pool
13   9/3/11   Music City Outlaws 16U (11)   North Alleghany Tigers 16U (6)   5 p.m.   NTC Stadium   Pool
14   9/3/11   SSK America 18U (0)   Knight's Baseball 18U (1)   5 p.m.   NTC 2   Pool
15   9/3/11   Maryland Monarchs 16U (0)   Carolina Reds 16U (9)   5 p.m.   NTC 3   Pool
16   9/3/11   Team Carolina 18U (0)   CBC O's Navy 18U (1)   5 p.m.   NTC 4   Pool
                         
17   9/4/11   Team Tampa 16U (3)   Carolina Reds 16U (8)   8 a.m.   NTC Stadium   Pool
18   9/4/11   CBC O's Navy 18U (3)   Carolina Stars 18U (0)   8 a.m.   NTC 2   Pool
19   9/4/11   Knight's Baseball 18U (2)   SoCal NTT 18U (7)   8 a.m.   NTC 3   Pool
20   9/4/11   SSK America 18U (3)   NCBA Golden Spikes 18U (11)   8 a.m.   NTC 4   Pool
21   9/4/11   Top Tier 18U (3)   Team Carolina 18U (1)   11 a.m.   NTC Stadium   Pool
22   9/4/11   NC Fungo 16U (3)   Maryland Monarchs 16U (0)   11 a.m.   NTC 2   Pool
23   9/4/11   Music City Outlaws 16U (1)   SoCal NTT 16U (3)   11 a.m.   NTC 3   Pool
24   9/4/11   SSK 16U (10)   North Allegheny Tigers 16U (2)   11 a.m.   NTC 4   Pool
                         
25   9/4/11   NC Fungo 16U (5)   Music City Outlaws 16U (8)   2 p.m.   NTC 2   Consolation
26   9/4/11   North Allegheny Tigers 16U (7)   Maryland Monarchs 16U (5)   2 p.m.   NTC 3   Consolation
27   9/4/11   Team Tampa 16U (1)   SoCal NTT 16U (9)   2 p.m.   NTC Stadium   Semifinals
28   9/4/11   SSK 16U (1)   Carolina Reds 16U (14)   2 p.m.   NTC 4   Semifinals
29   9/4/11   Top Tier 18U (5)   NCBA Golden Spikes 18U (3)   5 p.m.   NTC Stadium   Semifinals
30   9/4/11   SoCal NTT 18U (2)   CBC O's Navy 18U (6)   5 p.m.   NTC 2   Semifinals
31   9/4/11   Team Carolina 18U (10)   Knights Baseball 18U (6)   5 p.m.   NTC 3   Consolation
32   9/4/11   SSK America 18U (4)   Carolina Stars 18U (1)   5 p.m.   NTC 4   Consolation
                         
33   9/5/11   SoCal NTT 16U (9)   Carolina Reds 16U (3)   9 a.m.   NTC 2   16U championship
34   9/5/11   Top Tier 18U (3)   CBC O's Navy 18U (0)   9 a.m.   NTC Stadium   18U championship